Podrobnosti záznamu

Název
    6th Conference on seismoacoustic emission and microseismic activity in gelogical structures and materials
Další názvy
    6. konference o seizmoakustické emisi a mikroseizmické aktivitě v geologických strukturách a materiálech