Podrobnosti záznamu

Název
    6th International conference for Ph.D. students and young research workwrs, Miękinia-Herľany, 2005 (Variant.)
Další názvy
    Analiza izotopowa Pb w złożach Zn-Pb oraz żyłowej mineralizacji siarczkowej ze skał paleozoicznych i prekambryjskich jednostki śląsko-morawskiej
    Generacje mikrostruktur w łupkach ilasto-piaszczystych formacji andelskohorskiej (Sudety Wschodnie, Polska)