Podrobnosti záznamu

Název
    AEGOS - Geoinformační systém pro Afriku - Informace o existující technické infrastruktuře
Další názvy
    AEGOS - Geoinformation System for Africa - Information on Existing Technical Architecture
Autor
    Čápová, Dana
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada stavební
Svazek/č.
    Roč. 10, č. 2
Strany
    5
Rok
    2010
Výraz tezauru
    geoinformation, technical infrastructure, spatial data infrastructure
Klíčové slovo
    AEGOS
    Afriku
    Existující
    Geoinformační
    Informace
    Infrastruktuře
    Systém
    Technické
Abstrakt (česky)
   Udržitelný rozvoj a využívání geologických zdrojů, jako jsou nerostné suroviny, podzemní voda nebo geotermální energie vyžaduje nejen existenci informací o geologických podmínkách, ale i efektivní způsob jejich využívání a sdílení. To je klíčovým faktorem zejména v Africe, ale i v dalších zemích a souvisí s rostoucí potřebou surovin a energií, ale i s rozvojem infrastruktury a ochrany životního prostředí. Jednou z hlavních úloh projektu AEGOS je tvorba návrhu technické architektury pro prostorovou datovou infrastrukturu geologických informačních zdrojů, která by umožnila přístup k již existujícím geovědním datům z území Afriky. Cílem je navrhnout nezbytné technické a programové vybavení, včetně síťového propojení pro zabezpečení budoucího efektivního poskytování dat, informací a služeb. Důležité je, aby tento návrh i budoucí implementace byla navázána na již existující geovědní systémy v Africe.
Abstrakt (anglicky)
   AEGOS - Geoinformation System for Africa - Information on Existing Technical Architecture
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014