Podrobnosti záznamu

Název
    AFRICKO-EVROPSKÝ GEOINFORMAČNÍ SYSTÉM AEGOS
Další názvy
    AFRICAN-EUROPEAN GEORESOURCES OBSERVATION SYSTEM
Autor
    Čápová, Dana
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Transactions - Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební
Svazek/č.
    Roč. 9, č. 2
Strany
    6
Rok
    2009
Výraz tezauru
    information systems,interoperability, georesources, hardware, software
Klíčové slovo
    AEGOS
    AFRICKO-EVROPSKÝ
    GEOINFORMAČNÍ
    SYSTÉM
Abstrakt (česky)
   Afrika je významným globálním zdrojem minerálů a rezerv, z druhé strany má nedostatek zdrojů jako je pitná voda a další základní komodity. Webový GIS pro geologickou stavbu, minerální zdroje a podzemní vodu je důležitý jak pro investice a využití geologických zdrojů, stejně je požadován pro využití v územním plánování a vhodné ochraně přírodního prostředí. Hlavním cílem projektu AEGOS, podporovaného ze 7. rámcového programu EU, je vytvoření systému, který umožní současný vývoj infrastruktury, znalostí, lidského potenciálu, dostupnosti informací a zdrojových dat. Jedním z významných cílů je vytvoření technického zázemí - HW, SW a síťové propojení pro budoucí IT management, aby byla zabezpečena infrastruktura pro účinný přenos dat, informací a služeb.
Abstrakt (anglicky)
   AFRICAN-EUROPEAN GEORESOURCES OBSERVATION SYSTEM
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014