Podrobnosti záznamu

Název
    ATMOSPHERIC DEPOSITION FROM WIND-DRIVEN LOW CLOUDS AND FOGS AS A PROCESS AFFECTING NATURAL ENVIRONMENT
Autor
    Fišák, Jaroslav
    Skřivan, Petr
    Tesař, Miroslav
Konference
    NOSA 2006 Aerosol symposium, combined with the X Finnish National Aerosol Symposium, Finnish-Czech Aerosol Symposium, and BACCI workshop (08.11.2006-10.11.2006 : Helsinky, Finsko)
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Finnish Association for Aerosol Research. Report Series in Aerosol Science
Svazek/č.
    -, č. 83
Strany
    s. 72-77
Rok
    2006
Poznámky
    Projekt: 1QS200420562, GA AV ČR
    Projekt: GA205/04/0060, GA ČR
    Projekt: IAA3042301, GA AV ČR
    Překlad názvu: ATMOSFÉRICKÁ DEPOZICE Z VĚTREM HNANÉ NÍZKÉ OBLAČNOSTI A MLH JAKO PROCES OVLIVNUJÍCÍ PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20600510
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30420517
Předmětová kategorie
    Bulk precipitation
    Throughfal
    Wet deposition
Klíčové slovo
    AFFECTING
    ATMOSPHERIC
    CLOUDS
    DEPOSITION
    ENVIRONMENT
    FOGS
    LOW
    NATURAL
    PROCESS
    WIND-DRIVEN
Abstrakt (česky)
   Chemické složení lesních podkorunových srážek (TH) představuje důležitý vstup rozpustných substancí do lesní půdy a na druhou stranu, může být využito jako kritérium pro lesní vegetaci jako biologický faktor v problému látkové výměny v lesních ekosystémech . Naše studie se zaměřuje na (i) hodnocení a porovnání monitorovaných fluxů prvků v bulkových srážkách (BP) a (bukových a smrkových) TH, (ii) výběr prvků v TH výrazně ovlivňujících biologickou aktivitu v lesní vegetaci, (iii) odhad vlivu TH na povrchovou vodu a (iv) porovnání fluxů prvků v BP a smrkovém TH na dvou rozdílných monitorovacích stanovištích.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012