Podrobnosti záznamu

Název
    Acidification and recovery of soil at a heavily impacted forest catchment (Lysina, Czech Republic)-SAFE modeling and field results
Další názvy
    Okyselení a ozdravění půd těžce zatíženého lesního povodí Lysina v České republice - modelování SAFE a terenní výsledky
Autor
    Hofmeister, Jan
    Hruška, Jakub
    Krám, Pavel
    Kurz, Daniel
    Navrátil, Tomáš
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Ecological Modelling
Svazek/č.
    Roč. 205, č. 3-4
Strany
    11
Rok
    2007
Výraz tezauru
    soil solution, base saturation, Central Europe, Norway spruce plantation, acidification, recovery
Klíčové slovo
    Acidification
    Catchment
    Czech
    Field
    Forest
    Heavily
    Impacted
    Lysina
    Modeling
    Recovery
    Republic)-SAFE
    Results
    Soil
Abstrakt (česky)
   Chemické složení půd a půdních roztoků na povodí Lysina bylo simulováno pomocí dynamického mnohovrstevného modelu SAFE. Historicky vysoké ammosférické depozice sloučenin síry a dusíku způsobily významné snížení bazické saturace lesních půd. Předpověď bazické saturace pro rok 2100 ukazuje naopak mírné zvýšení bazické saturace o 2% pro půdní horizonty B a C, což bude pro tyto horizonty znamenat dosažení pouze 5 a 4%.
Abstrakt (anglicky)
   Soil and soil solution chemistry were simulated using the dynamic multi-layer soil chemistry model SAFE for the Lysina catchment. Historically high deposition of sulfur and nitrogen compounds caused significant decrease in soil base saturation. Predicted base saturation for year 2100 will increase slightly in the B and C horizons by 2% to reach only 5 and 4%, respectively.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014