Podrobnosti záznamu

Název
    Acritarcha a chitinozoa šáreckého souvrství na lokalitě Praha-Červený vrch (střední ordovik, pražská pánev, Barrandien)
Údaj o odpovědnosti
    Oldřich Fatka
Další názvy
    4. paleontologický seminář, Ostrava 17.-18.6.2003 (Variant.)
Autor
    Fatka, Oldřich, 1957-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Roč. 49, mimoř. č.
Strany
    s. 15-17
Rok
    2003
Poznámky
    1 obr.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Klasifikační znak
    551.7
    562/569
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    Acritarcha
    Barrandien
    Chitinozoa
    Gondwana
    ordovik
    paleontologie
    pražská pánev
    zóny biostratigrafické
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Klabava (Rokycany, Rokycany)
    Křivoklátská vrchovina-Krušná hora
    Křivoklátská vrchovina-Veliz
    Mýto (Rokycany, Rokycany)
    Praha-Červený vrch
Klíčové slovo
    Acritarcha
    Barrandien
    Chitinozoa
    Lokalitě
    Ordovik
    Pánev
    Praha-Červený
    Pražská
    Souvrství
    Střední
    šáreckého
    Vrch
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    20. 12. 2006
Datum importu
    8. 8. 2012