Podrobnosti záznamu

Název
    Adakitové trendy v andezitoidech jihovýchodní Moravy
Další názvy
    Adacitic trends in andesitic volcanics of SE-Moravia
Autor
    Fediuk, Ferry
    Gürtlerová, Pavla
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 13, č. 11/2005
Strany
    4
Rok
    2006
Výraz tezauru
    adacite, volcanics, Teritary, West-Carpatians, Moravia, Czech Republic
Klíčové slovo
    Adakitové
    Andezitoidech
    Jihovýchodní
    Moravy
    Trendy
Abstrakt (česky)
   Mezi pěti andezit-dacitovými vulkanickými jednotkami vzniklých v České republice za různých i geochronologických a tektonických podmínek, pouze vulkanity na severovýchodní Moravě korespondují s definicí speciálních hornin nazývaných adakity. Charakterizují je typické geochemické podmínky, především nízký obsah MgO a Y, vysoký obsah Sr a přítomnost amfibolitu a biotitu jako hlavních mafických minerálů. V tektonomagmatickém ohledu představují vulkanismus vnějšího okraje alpsko-karpatské soustavy, vázaného na subdukovaný plást, jímž byl jv. okraj Českého masivu. Jejich geologická pozice ukazuje, že adakitové horniny nejsou nutně vázány pouze na cirkumpacifickou oblast a na oceánský typ subdukovaného plástu.
Abstrakt (anglicky)
   Adacitic trends in andesitic volcanics of SE-Moravia
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014