Podrobnosti záznamu

Název
    Adakitové trendy v andezitoidech jihovýchodní Moravy
Údaj o odpovědnosti
    Ferry Fediuk, Pavla Gürtlerová
Další názvy
    Adakitic trends in andesitic volcanics of SE-Moravia
Autor
    Fediuk, František, 1929-
    Gürtlerová, Pavla
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 13
Strany
    s. 121-124
Rok
    2005
Poznámky
    2 obr., 3 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Klasifikační znak
    552
Skupina konspektu
    552
Předmětová skupina
    andezit
    brunovistulikum
    chemismus hornin
    Český masiv
    dacit
    dajka
    diagram petrochemický
    flyšové pásmo Západních Karpat
    hořčík
    kambrium-svrchní
    niob
    paleozoikum-svrchní
    petrogeneze
    proterozoikum
    revize
    stroncium
    tavení parciální
    terciér
    vrásnění alpinské
    yttrium
Geografické jméno
    Bánov (Uherské Hradiště, Uherský Brod)
    Komňa-Bučník (Uherské Hradiště, Uherský Brod)
    Komňa (Uherské Hradiště, Uherský Brod)
    Morava (Česko)
    Nezdenice (Uherské Hradiště, Uherský Brod)
    Valy-Neradice (Uherské Hradiště, Uherský Brod)
Klíčové slovo
    Adakitové
    Andezitoidech
    Jihovýchodní
    Moravy
    Trendy
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 4. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012