Podrobnosti záznamu

Název
    Adheze cévních a kostních buněk na umělé materiály vyvíjené pro tkáňové inženýrství
Autor
    Bačáková, Lucie
    Filová, Elena
    Glogar, Petr
    Horník, J.
    Koutná, E.
    Nosková, Lenka
    Starý, V.
    Švorčík, V.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Československý časopis pro fyziku
Svazek/č.
    Roč. 56, č. 2
Strany
    s. 74-79
Rok
    2006
Poznámky
    Projekt: IAA5011301, GA AV ČR, CZ
    Projekt: OC 527.130, GA MŠk, CZ
    Překlad názvu: Adhesion of vascular and bone cells on artificial materials developed for tissue engineering
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
Předmětová kategorie
    biomaterials
    physicochemical surface properties
    tissue engineering
Klíčové slovo
    Adheze
    Buněk
    Cévních
    Inženýrství
    Kostních
    Materiály
    Tkáňové
    Umělé
    Vyvíjené
Abstrakt (česky)
   Adhese buněk na umělé materiály je regulována povrchovými fyzikálně-chemickými vlastnostmi těchto materiálů. Ozáření polyethylenu ionty O+ a C+ vedlo k formování chemických funkčních skupin s obsahem kyslíku na jeho povrchu, konjugovaných dvojných vazeb mezi atomy uhlíku, zvýšení povrchové smáčivosti a zvýšení adsorpce kolagenu IV. Cévní hladké svalové buňky potkana adherovaly k modifikovanému materiálu ve zvýšeném počtu, větší plochou a syntetizovaly více kontraktilních proteinů alfa-aktinu a SM-myosinů. Podobně i snížení povrchové drsnosti uhlíkových kompozitních materiálů vedlo ke zvýšení jejich smáčivosti, adsorpce kolagenu IV a následné adhese, růstu a diferenciace lidských kostních buněk
Abstrakt (anglicky)
   Cell adhesion on artificial materials is regulated by physicochemical surface properties of these materials. Irradiation of polyethylene with O+ and C+ ions resulted in the formation of oxygen-containing chemical functional groups on the material surface, conjugated double bonds between carbon atoms, increase of the surface wettability and increased adsorption of collagen IV. Vascular smooth muscle cells adhered to the modified material in a higher number, by a large adhesion area and they synthesized more contractile proteins alpha actin and SM-myosins. Similarly, a decrease in the surface roughness of carbon composite materials resulted in the increase of their wettability, adsorption of collagen IV and following adhesion, growth and differentiation of human bone-derived cells
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012