Podrobnosti záznamu

Název
    Adulár z alpských trhlín veporického kryštalinika: morfológia,fyzikálno-chemické vlastnosti, fluidné inklúzie a K/Ar vek
Údaj o odpovědnosti
    Vratislav Hurai, Štefánia Dávidová, Ján Kantor
Další názvy
    Adularia from alpine fissures of the Veporicum crystalline complexes: morphology, physical and chemical properties, fluid inclusions and K/Ar dating
Autor
    Dávidová, Štefánia
    Hurai, Vratislav
    Kantor, Ján
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 23, č. 2
Strany
    s. 133-144
Rok
    1991
Poznámky
    3 obr., 10 tab., 4 diag., 1 pl.
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Předmětová skupina
    adulár
    alpská parageneze
    chemické vlastnosti
    datování
    inkluze fluidní
    krystaly
    oblast veporského krystalinika
    plynokapalné inkluze
    proces hydrotermální
    živce draselné
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
Klíčové slovo
    Adulár
    Alpských
    Fluidné
    Inklúzie
    K/Ar
    Kryštalinika
    Morfológia,fyzikálno-chemické
    Trhlín
    Vek
    Veporického
    Vlastnosti
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012