Podrobnosti záznamu

Název
    Aeolian component in Holocene fluvial sediments at the locality Stará Boleslav-děkanská zahrada
Další názvy
    Eolická komponenta v holocenních fluviálních sedimentech na lokalitě Stará Boleslav-děkanská zahrada (12-24 Praha)