Podrobnosti záznamu

Název
    Aerogeofyzikální obraz styčné zóny veporika s gemerikem mezi Lučencem a Revúcou
Údaj o odpovědnosti
    Ivan Gnojek
Další názvy
    Airborne geophysical manifestations in the contact zone of the Veporic and Gemeric units between Lučenec and Revúca, West Carpathians
Autor
    Gnojek, Ivan
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 22, č. 5
Strany
    s. 421-428
Rok
    1990
Poznámky
    2 obr., 1 sch.
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Předmětová skupina
    anomálie
    geologická interpretace
    letecká měření
    mapa geofyzikální
    měření letecké
    oblast spišsko-gemerského paleozoika
    oblast veporského krystalinika
    tektonický styl
    vlastnosti magnetické
    zlom
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
    Slovensko střední
    Slovensko východní
Klíčové slovo
    Aerogeofyzikální
    Gemerikem
    Lučencem
    Obraz
    Revúcou
    Styčné
    Veporika
    Zóny
Abstrakt (česky)
   Území tektonického styku veporika s gemerikem podél lubenícko-margecanské linie patří po celé známé délce k regionům geofyzikálně atraktivním. Stejně je tomu i na západním úseku veporicko-gemerického pomezí počínaje v okolí Lučence a v údolí říčky Muráň konče. Aeromagnetická mapa i mapy letecky měřených koncentrací draslíku, uranu a thoria poskytují na tomto území četné anomálie i pestrost anomálních typů. Na základě těchto měření bylo vymezeno pět metamorfních a jeden granitický komplex v oblasti jižního veporika
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012