Podrobnosti záznamu

Název
    Age of the youngest upper cretaceous sandstones of the Police basin
Další názvy
    Stáří nejmladších svrchnokřídových pískovců Polické pávne