Podrobnosti záznamu

Název
    Agglutinated foraminifers response to KT boundary event in sub-CCD flysch facies
Údaj o odpovědnosti
    Miroslav Bubík
Autor
    Bubík, Miroslav
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - monografie
    Sixth International Workshop on Agglutinated Foraminifera, Prague, Czech Republic, September 1-7, 2001 : abstracts
Strany
    s. 14-16
Poznámky
    1 obr., 5 bibl.
    il.
Předmětová skupina
    benthos
    flyšové pásmo Západních Karpat
    Foraminifera
    křída
    litostratigrafie
    magurská skupina příkrovů flyšového pásma
    račanská jednotka
    stratigrafická hranice
    terciér
    zóny biostratigrafické
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Uzgrúň (Vsetín)
Klíčové slovo
    Agglutinated
    Boundary
    Facies
    Flysch
    Foraminifers
    KT
    Response
    Sub-CCD
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    3. 9. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012