Podrobnosti záznamu

Název
    Aggradation and morphostratigraphic levels of the Říčka River (Moravian Karst)
Další názvy
    Akumulační a morfostratigrafické úrovně Říčky (Moravský kras) (24-41 Vyškov)