Podrobnosti záznamu

Název
    Air-ground temperature coupling and subsurface propagation of annual temperature signals
Autor
    Čermák, Vladimír
    Enz, J. W.
    Krešl, Milan
    Pollack, H. N.
    Smerdon, J. E.
    Šafanda, Jan
    Wehmiller, J. F.
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of Geophysical Research
Svazek/č.
    Roč. 109, D21
Rok
    2004
Poznámky
    Projekt: 1P05ME778, GA MŠk, CZ3cav_un_auth*0000930
    Projekt: ATM-0081864, NSF, US3cav_un_auth*0046470
    Projekt: EAR9315052, NSF, US3cav_un_auth*0046471
    Projekt: GWEC 0000 0132, NASA, US3cav_un_auth*0046472
    Projekt: KSK3046108, GA AV ČR3cav_un_auth*0000511
    Překlad názvu: Vazba mezi teplotou vzduchu a půdy a šíření sezónních změn do hloubky
    Rozsah: 10 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3012916
Předmětová kategorie
    air-ground temperature coupling
    heat transport
    paleoclimate
Klíčové slovo
    Air-ground
    Annual
    Coupling
    Propagation
    Signals
    Subsurface
    Temperature
Abstrakt (česky)
   Rekonstrukce historie povrchové teploty půdy založené na teplotních profilech z vrtů byly nedávno široce využity jako indikátory paleoklimatu. Tyto rekonstrukce předpokládají, že teplo se pod povrchem přenáší vedením. Klimatické interpretace těchto rekonstrukcí rovněž předpokládají, že historie povrchové teploty půdy je těsně svázána s historií teploty vzduchu v časovém měřítku desetiletí a delším
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013