Podrobnosti záznamu

Název
    Airborne geophysical survey in southwest Bohemia (Šumava Mts.piedmont) and its interpretation
Údaj o odpovědnosti
    Karel Dědáček, Jan Mašín, Naděžda Šťovíčková, Zdeněk Vejnar, Václav Veselý
Další názvy
    Letecké geofyzikální měření v jihozápadních Čechách (Pošumaví) a jeho interpretace
Autor
    Dědáček, Karel, 1946-
    Mašín, Jan
    Šťovíčková, Naděžda
    Vejnar, Zdeněk
    Veselý, Václav
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník geologických věd. Užitá geofyzika
Svazek/č.
    Vol. 24
Strany
    p. 9-49
Rok
    1990
Poznámky
    6 obr., 3 tab.
    Zkr. název ser.: Sbor. geol. Věd, užitá geofyz.
Předmětová skupina
    anomálie
    Barrandien
    české moldanubikum
    interpretace dat
    letecká měření
    měření letecké
    radioaktivní vlastnosti hornin
    středočeská ostrovní zóna
    středočeský pluton
    vlastnosti magnetické
Geografické jméno
    Čechy jihozápadní
    ČSFR-Čechy
Klíčové slovo
    Airborne
    Bohemia
    Geophysical
    Interpretation
    Mts.piedmont
    Southwest
    Survey
    Šumava
Abstrakt (česky)
   V zájmové oblasti barrandienského proterozoika je hlavním zdrojem četných zonálních magnetických anomálií pyrhotin, který je součástí produktů paleobazaltového vulkanismu, vyznačujícími se zároveň nízkým obsahem draslíku, uranu a thoria. Oblast středočeského plutonu nevykazuje magnetické anomálie, ale zvýšené oblasti radioaktivních prvků na kontaktech dílčích apofýz. V oblasti středočeské ostrovní zóny byly zaznamenány velké magnetické anomálie, jejichž nositelem je magnetit ve vulkanitech; zvýšena radioaktivita svědčí o variabilitě horninového prostředí ostrovní zóny. Regonální magnetické anomálie v oblasti českého míoldanubika byly naměřeny především v sv. a jz. směru v zóně metamorfovaných vulkanitů, systémy žilných porfyrů a porfyritů vykazují zvýšenou radioaktivitu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    5. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012