Podrobnosti záznamu

Název
    Akcesorické minerály jako indikátor geochemické frakcionace v tělesech turmalinických granitů na jihozápadním okraji třebíčského masivu
Další názvy
    Accessory minerals as an indicator of geochemical fractionation in the bodies of tourmaline granite on the south-western margin of the Třebíč massif.
Autor
    Buriánek, David
    Gadas, Petr
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 18, č. 1
Strany
    9
Rok
    2010
Výraz tezauru
    ferrocolumbite, ferrowodginite, tourmaline, S-type peraluminous granite, Czech Republic
Klíčové slovo
    Akcesorické
    Frakcionace
    Geochemické
    Granitů
    Indikátor
    Jako
    Jihozápadním
    Masivu
    Minerály
    Okraji
    Tělesech
    Třebíčského
    Turmalinických
Abstrakt (česky)
   Granitové žíly na jihozápadním okraji třebíčského masivu jsou produktem krystalizace S-typové bórem bohaté granitové taveniny. Jejich minerální složení je poměrně jednoduché: křemen, draselný živec, kyselý plagioklas, turmalín, muskovit a většinou také biotit. V některých žilách se může objevit cordierit, sillimanit a granát. Jako akcesorické minerály se mohou vyskytnout ferowodginit, columbit, ilmenit, rutil, kasiterit, uraninit, thorit, fluorapatit, xenotim, monazit, zirkon a gahnit. Granity mají vysoký poměr FeO/MgO, což ovlivňuje chemické složení některých minerálů (turmalín, biotit). . Zjištěná diverzita ve složení akcesorických minerálů je způsobena různým stupněm frakcionace jednotlivých žil a odlišnými podmínkami během krystalizace (především fugacita kyslíku).
Abstrakt (anglicky)
   Accessory minerals as an indicator of geochemical fractionation in the bodies of tourmaline granite on the south-western margin of the Třebíč massif.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014