Podrobnosti záznamu

Název
    Akcesorické minerály v proterozoických silicitických horninách z Kokšína u Mítova
Údaj o odpovědnosti
    Bohdan Scharm, Marta Scharmová = Marta Scharmová
Další názvy
    Accessoric minerals in Proterozoic siliceous rocks (Kokšín locality)
Autor
    Scharm, Bohdan, 1937-
    Scharmová, Marta
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 4-5
Strany
    s. 113-120
Rok
    1997
Poznámky
    7 obr., 7 tab., 24 bibl.
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Předmětová skupina
    Barrandien
    chróm
    fosfáty
    fylosilikáty
    horniny karbonátové
    proterozoikum
    selenidy
    silicifikace
    struktura řasová
    vanad
    vzácné zeminy
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Mítov (Plzeň-jih)
Klíčové slovo
    Akcesorické
    Horninách
    Kokšína
    Minerály
    Mítova
    Proterozoických
    Silicitických
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012