Podrobnosti záznamu

Název
    Aktuální problémy a možnosti environmentální geomorfologie v České republice
Autor
    Kirchner, Karel
Konference
    Výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti (30. : 06.02.2013-07.02.2013 : Brno, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Fyzická geografie a kulturní krajina v 21. století - Fyzickogeografický sborník . 11
Strany
    S. 45-49
Poznámky
    Autoři celkem: 1
    Překlad názvu: Contemporary problems and research opportunities of the environmental geomorphology in the Czech Republic
    Rozsah: 5 s. : P
Předmětová kategorie
    environmental geomorphology
    geomorphosites
    research approaches
    the Czech Republic
Klíčové slovo
    Aktuální
    České
    Environmentální
    Geomorfologie
    Možnosti
    Problémy
    Republice
Abstrakt (česky)
   Příspěvek se zaměřuje na postavení environmentální geomorfologie a současný stav jejího poznání v České republice. Je uveden základní přehled přístupů a možností výzkumu pro rozšíření výzkumného koncepce. Výzkumný koncept environmentální geomorfologie je rozšířen o hodnocení geomorfologických lokalit díky výzkumným poznatkům, získaným v různých územích Moravy.
Abstrakt (anglicky)
   This paper is focused on the position of the environmental geomorphology and the current state of knowledge in the Czech Republic. The basic outline of research approaches and opportunities to extend its research concept are presented. Research concept of environmental geomorphology is extended by evaluation of geomorphological sites (geomorphosites) owing to experiences of the investigation in the territories in Moravia.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    24. 10. 2014