Podrobnosti záznamu

Název
    Aktualizované mapy radonového indexu České republiky v měřítku 1 : 50 000
Další názvy
    The actualized radon index maps of the Czech Republic on a scale 1 : 50 000
Autor
    Barnet, Ivan
    Pacherová, Petra
    Smyčková, Libuše
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011
Svazek/č.
    Roč. 45, č. podzim
Strany
    6
Rok
    2012
Výraz tezauru
    actualized radon index maps, Quaternary sediments, Neoproterozoic olistostromes, Moldanubian mica-schists
Klíčové slovo
    50
    000
    Aktualizované
    České
    Indexu
    Mapy
    Měřítku
    Radonového
    Republiky
Abstrakt (česky)
   Kombinace dat radonu v hlubším podloží a v kvartérních sedimentech umožnila rozčlenit v programu ArcGis dřívější kategorii přechodného indexu na tři kategorie nízká, střední a vysoká. Doplńující měření prokázala střední kategorii radonového indexu v neoproterozoických olistostromech a potvrdila střední kategorii v moldanubických svorech.
Abstrakt (anglicky)
   The actualized radon index maps of the Czech Republic on a scale 1 : 50 000
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014