Podrobnosti záznamu

Název
    Akumulační a erozní fáze v Moravském krasu
Údaj o odpovědnosti
    Rudolf Musil
Další názvy
    Deposition and erosion stages in the Moravian Karst
Autor
    Musil, Rudolf, 1926-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae
Svazek/č.
    Roč. 94, č. 1-2
Strany
    s. 151-165
Rok
    2009
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. geol.
Klasifikační znak
    55(1)
    551.3
    551.4
Skupina konspektu
    551
Předmětová skupina
    denudace
    eroze
    glaciály
    horniny karbonátové
    kenozoikum
    klima
    kras
    kvartér
    kvartér moravských úvalů
    mesozoikum
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    morfogeneze
    záplavová niva
Geografické jméno
    Morava jižní (Česko)
    Moravský kras (Česko)
Klíčové slovo
    Akumulační
    Erozní
    Fáze
    Krasu
    Moravském
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    4. 8. 2010
Datum importu
    8. 8. 2012