Podrobnosti záznamu

Název
    Akumulační a morfostratigrafické úrovně Říčky (Moravský kras) (24-41 Vyškov)
Údaj o odpovědnosti
    Rudolf Musil
Další názvy
    Aggradation and morphostratigraphic levels of the Říčka River (Moravian Karst)
Autor
    Musil, Rudolf, 1926-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 6
Strany
    s. 29-34
Rok
    1999
Poznámky
    4 obr., 4 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1998.
Předmětová skupina
    agradace
    kras
    kvartér
    kvartér moravských úvalů
    morfogeneze
    morfologie fluviální
    sedimentace fluviální
    spád řeky
    terasa
    údolí
    záplavová niva
Geografické jméno
    Brno-Líšeň
    ČR-Morava
    Ochoz u Brna (Brno-venkov)
Klíčové slovo
    24-41
    Akumulační
    Kras
    Moravský
    Morfostratigrafické
    Říčky
    úrovně
    Vyškov
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 1. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012