Podrobnosti záznamu

Název
    Akustická impedance a elastická anizotropie některých hornin Veporid
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Wohlgemuth, František Hrouda
Autor
    Hrouda, František
    Wohlgemuth, Jiří
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Výzkum hlubinné geologické stavby Československa : sborník referátů ze semináře konaného ve dnech 2. - 5.5. 1988, Dům vědeckých pracovníků SAV, Smolenice
Strany
    s. 285-290
Poznámky
    3 obr.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Klasifikační znak
    550.3
Skupina konspektu
    550
Předmětová skupina
    granitoidy
    hustota
    metamorfika
    mylonitizace
    profil seizmický
    příkrov
    rychlost elastických vln
    seizmika reflexní
    Západní Karpaty
Geografické jméno
    Slovensko
    Veporské vrchy (Slovensko)
Klíčové slovo
    Akustická
    Anizotropie
    Elastická
    Hornin
    Impedance
    Některých
    Veporid
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    16. 11. 2012
Datum importu
    20. 3. 2014