Podrobnosti záznamu

Název
    Albite-topaz microgranite from Horní Slavkov (Slavkovský les Mts.) NW Bohemia
Údaj o odpovědnosti
    Tomáš Jarchovský, Dana Pavlů
Autor
    Jarchovský, Tomáš
    Pavlů, Dana
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Svazek/č.
    Vol. 66, no. 1
Strany
    s. 13-22
Rok
    1991
Poznámky
    2 obr., 1 tab., 4 pl. + 4
    Zkr. název ser.: Věst. Ústř. Úst. geol.
Předmětová skupina
    alkalický typ
    analýza hornin
    analýza stopových prvků
    granit
    greizenizace
    intruze
    krušnohorské krystalinikum
    rula
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Horní Slavkov
Klíčové slovo
    Albite-topaz
    Bohemia
    Horní
    Microgranite
    Mts
    NW
    Slavkov
    Slavkovský
Abstrakt (česky)
   V nadloží Hubského pně u Horního Slavkova byl studován albitický topazový mikrogranit, který tvoří tmel úlomků biotitických rul. Zjistilo se, že mikrogranit pronikl do rulového pláště již v době vzniku podložní elevace lithno-fluorové žuly, která byla později v apikální části pně přeměněna v greisen. Mikrogranit tedy tvoří předmetasomatickou intruzívní brekcii. Jsou diskutovány rozdíly ve složení topazového mikrogranitu a lithnofluorových žul
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012