Podrobnosti záznamu

Název
    Algerina gen. nov. (Bivalvia, Nepiomorphia) from the Silurian of the North Gondwana margin (Algeria), peri-Gondwanan Europe (France, Italy), Perunica (Prague Basin, Bohemia) and the Siberian Plate (Tajmyr Basin, Russia)
Další názvy
    Algerina ge. nov. (Bivalvis, Nepiomorphia) ze siluru sverogondwanského okraje (Alžír), peri-Gondwanské Evropy (Francie, Itálie), Peruniky (pražská pánev, Čechy) a Sibiřská deska (tajmyrská pánev, Rusko)
Autor
    Kříž, Jiří
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin of Geosciences
Svazek/č.
    Roč. 83, č. 1
Strany
    6
Rok
    2008
Výraz tezauru
    Bivalvia, Nepiomorphia, new taxa, Silurian, Algeria, France, Italy, Bohemia, Tajmyr (Russia)
Klíčové slovo
    Algeria
    Algerina
    Basin
    Bivalvia
    Bohemia
    Europe
    France
    Gen
    Gondwana
    Italy
    Margin
    Nepiomorphia
    North
    Nov
    Peri-Gondwanan
    Perunica
    Plate
    Prague
    Russia
    Siberian
    Silurian
    Tajmyr
Abstrakt (česky)
   Algerina gen.n. (Bivalvis, Spanilidae Kříž, 2007, společně s jedo typickým druhem Algerina algena sp. nov. byl popsán ze siluru (spodní ludlow) Alžíru, západních Hoggarských hor, Ahnetského masívu a z Ougartského hřebenu.
Abstrakt (anglicky)
   Algerina gen. n. (Bivalvia, Spanilidae Kříž, 2007, with its type species Algerina algena sp. nov. is described from the Silurian (lower Ludlow) of Algeria, western Hoggar Mountain, Ahnet Massif and the Ougarta Range.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014