Podrobnosti záznamu

Název
    Algorithms for Semi-Coercive Beam Problem with a Unilateral Elastic Subsoil of Winkler's Type
Autor
    Sysala, Stanislav
Konference
    Ph.D. Workshop 2007 (21.11.2007-21.11.2007 : Ostrava, Česká republika)
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Ph.D. Workshop 2007 Proceedings
Strany
    S. 69-74
Poznámky
    Projekt: 1ET400300415, GA AV ČR
    Překlad názvu: Algoritmy pro semikoercivní úlohu s nosníkem na jednostranně pružném podloží
    Rozsah: 6 s. : www
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    descent direction method
    projection
    Semi-coercive beam problem
Klíčové slovo
    Algorithms
    Beam
    Elastic
    Problem
    Semi-Coercive
    Subsoil
    Type
    Unilateral
    Winkler's
Abstrakt (česky)
   V článku je uveden tak zvaný projektovaný a neprojektovaný algoritmus pro semikoercivní úlohu s nosníkem na jednostranně pružném podloží Winklerova typu. Tyto algoritmy jsou založeny na minimizaci funkcionálu celkové potenciální energie. V každé iteraci algoritmů je řešena linerní úloha s oboustrannými pružinami. Konvergenční vlastnosti algoritmů jsou zde shrnuty a demonstrovány na numerických příkladech.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012