Podrobnosti záznamu

Název
    Alkalické subvulkanity Českého středohoří ve srovnání se subvulkanity pohoří Kaiserstuhl (Německo) a Monteregian Hills (Kanada): petrologicko-geochemická studie.
Údaj o odpovědnosti
    Roman Skála, Jaromír Ulrych, Emil Jelínek a Zdeněk Řanda
Další názvy
    Alkaline subvolcanic rocks of České středohoří Mts. compared to those of Kaiserstuhl (Germany) and Monteregian Hills (Canada): petrological-geochemical study
Autor
    Jelínek, Emil
    Jelínek, Emil, 1943-
    Řanda, Zdeněk
    Skála, Roman
    Ulrych, Jaromír
    Ulrych, Jaromír, 1943-
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 18, č. 1
Strany
    9
    s. 42-50
Rok
    2010
Poznámky
    1 obr., 3 diagr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Klasifikační znak
    549
    55(1)
    550.4
    552
Skupina konspektu
    549
    552
Předmětová skupina
    asociace minerální
    chemismus hornin
    fonolit
    horniny žilné
    petrogeneze
    proces subvulkanický
    trachyt
    vulkanity Českého středohoří
Výraz tezauru
    alkaline subvolcanic rocks
    České středohoří Mts.
    geochemistry
    mineralogy
    petrology
    Roztoky intrusive centre
Geografické jméno
    Čechy severozápadní (Česko)
    České středohoří-oblast (Česko)
    Kaiserstuhl (Německo)
    New Hampshire
    Québec
Klíčové slovo
    Alkalické
    Českého
    Hills
    Kaiserstuhl
    Kanada
    Monteregian
    Německo
    Petrologicko-geochemická
    Pohoří
    Srovnání
    Středohoří
    Studie
    Subvulkanity
Abstrakt (česky)
   Roztocké vulkanické centrum je komplikovanou intruzivní strukturou velkého eliptického kráteru vyplněného trachytickou brekcií pronikanou intruzemi trachytického a fonolitického složení doprovízenými hypabysálními intruzemi trachybazaltového (essexit, monzodiorit)a syenitického (sodalitický syenit) charakteru a systémem žilných lamprofyrů. Magmatická aktivita v centrální, hluboko erodované části je datována na 33-28 Ma, žilné deriváty jsou pak 24 Ma staré. Geochemické charakteristiky subvulkanitů (essexitů, monzodioritu, sodalitického syenitu a (semi)lamprofyfyrů) korrespondují s trachybazalt- bazalt- trachyandezitovou suitou děčínské formace.Geochemické a Sr-Nd izotopické charakteristiky roztockého vulkanickéh centra podporují jeho plášťový původ.
Abstrakt (anglicky)
   The Roztoky Intrusive Centre (RIC) represents a complicated multiple intrusive structure combining large elliptical crater vent (3 km by 1.5 km) filled by products of superficial trachytic and minor basaltic volcanism with trachytic and phonolitic intrusions, accompanied by hypabyssal ntrusions of trachybasaltic (essexite, monzodiorite) and syenitic character (sodalite syenite), as well as a radial dyke swarm of amprophyres, semilamprophyres and felsic derivatives. Magmatic activity of a deeply eroded central part of the intrusive centre is dated as 33 - 28 Ma; associated dyke derivatives are dated as up to 24 Ma old. Geochemical characteristics of the evolved subvolcanic essexite - monzodiorite - sodalite syenite - differenciated (semi)lamprophyre / felsic derivative suite corresponds to the trachybasalt - basaltic trachyandesite effusive suite of the Děčín Formation in the České středohoří Mts. The geochemic and Sr-Nd isotopic signatures of the RIC rock suite confirm its mantle origi
   n.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
    U
Datum vložení
    3. 1. 2011
Datum importu
    8. 8. 2012