Podrobnosti záznamu

Název
    Alkalické vulkanity v kladeckých fylitech z vrtu LV-23 Ludmírov (24-21 Jevíčko)
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Hanžl
Další názvy
    Alcalic volcanites in the Kladky phyllite from the borehole LV-23 Ludvíkov
Autor
    Hanžl, Pavel
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 1
Strany
    s. 79
Rok
    1994
Poznámky
    1 tab., 1 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1993
Předmětová skupina
    chemismus hornin
    horniny alkalické
    prvky stopové
    trachyt
    zábřežské krystalinikum
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Ludmírov
Klíčové slovo
    24-21
    Alkalické
    Fylitech
    Jevíčko
    Kladeckých
    Ludmírov
    LV-23
    Vrtu
    Vulkanity
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    1. 9. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012