Podrobnosti záznamu

Název
    Allanit-(Ce) v horninách suity Tetčice (brněnský masiv)
Další názvy
    Allanite-(Ce) in the rocks of the Tetčice suite (Brno Massif)
Autor
    Buriánek, David
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 21, č. 1
Strany
    8
Rok
    2013
Výraz tezauru
    allanite-(Ce), microchemistry, pegmatite, calc-silicate rocks, granitoids, Brno Massif, Czech Republic
Klíčové slovo
    Allanit-(Ce
    Brněnský
    Horninách
    Masiv
    Suity
    Tetčice
Abstrakt (česky)
   Allanit-(Ce) se v suitě Tetčice (západní část brněnského masivu) vyskytuje v několika horninových typech: (1) amfibol-biotitické granodiority až tonality, (2) pegmatity a (3) vápenatosilikátové horniny. V amfibol-biotitických granodioritech až tonalitech vznikl allanit-(Ce) v důsledku míšení magmat. V pegmatitech indikuje kontaminaci magmatu vápníkem z okolních metasedimentů (hlavně erlanů a mramorů) a ve vápenatosilikátových horninách vznikl allanit-(Ce) v důsledku kontaktní metamorfózy spojené místy i s metasomatózou (někdy jsou tyto procesy spojeny s intruzí pegmatitů). Chemické složení allanitů-(Ce) v pegmatitech je podobné allanitům-(Ce) v okolních vápenatosilikátových horninách, avšak poněkud se liší od allanitu-(Ce) v amfibol-biotitických granodioritech až tonalitech. Většina studovaných zrn vykazuje oscilační zonálnost především v obsazích Fe2+celk (0.74-1.19 apfu), Al (1.47-2.05 apfu), Ca (0.98-1.29 apfu), La (0.17-0.33 apfu), Th (0.00-0.05 apfu). Obsahy Mn, Mg, U jsou poměrně
    nízké. Většina zrn allanitu-(Ce) je postižena sekundárními přeměnami, které postihují hlavně okraje zrn s vyšším obsahem Th.
Abstrakt (anglicky)
   Allanite-(Ce) in the rocks of the Tetčice suite (Brno Massif)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014