Podrobnosti záznamu

Název
    Allanite in Moldanubian amphibolites at Polnička (near Žďár n. S., western Moravia)
Údaj o odpovědnosti
    Dušan Němec
Další názvy
    Allanit v moladanubických amfibolitech u Polničky (u Žďáru n. S., západní Morava)
Autor
    Němec, Dušan, 1927-2001
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales (Časopis Moravského muzea, Vědy přírodní)
Svazek/č.
    Vol. 80
Strany
    p. 35-40
Rok
    1995
Poznámky
    3 obr., 2 tab., 13 bibl.
    České resumé
Předmětová skupina
    amfibolit
    chemismus minerálů
    erlan
    mineralogie topografická
    moldanubikum strážecké
    sorosilikáty
    vzácné zeminy
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Polnička (Žďár nad Sázavou)
Klíčové slovo
    Allanite
    Amphibolites
    Moldanubian
    Moravia
    Near
    Polnička
    Western
    Žďár
Abstrakt (anglicky)
   Allanite occurs in Moldanubian amphibolites at Polnička, where it is confined to rare quartz schlieren, in part within calc-silicate hornfelses associated with the amphibolite. Allanite-(Ce) is poor in rare earth elements. Chemically it lies at the allanite/clinozoisite boundary. In accordance with the chemistry of the environment allanite hosted by amphibolite is characterized by increase Fe in comparison with the allanite of calc-silicate hornfelses. Mg in allanite is negatively correlated with Ca. Allanite of the amphibolites is not their pristine constituent but it probably originated from a younger input. Allanite of the calc silicate hornfelses could have derived from the components originally present in the rock but crystallized as late as during regional metamorphism
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    16. 4. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012