Podrobnosti záznamu

Název
    Alofán, grosulár a ilmenit z Křižanovic v Železných horách
Údaj o odpovědnosti
    František Novák
Další názvy
    Allophane, grossular and ilmenite from Křižanovice in Železné hory Mts. (eastern Bohemia)
Autor
    Novák, František
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 7
Strany
    s. 183-185
Rok
    1999
Poznámky
    1 obr., 2 fot., 1 tab., 12 bibl.
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Předmětová skupina
    asociace minerální
    chemismus minerálů
    fylosilikáty
    granáty
    hliník
    ilmenit
    lokalita mineralogická
    mangan
    rudy barevných kovů
    železnohorské krystalinikum
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Křižanovice (Chrudim)
Klíčové slovo
    Alofán
    Grosulár
    Horách
    Ilmenit
    Křižanovic
    Železných
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    14. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012