Podrobnosti záznamu

Název
    Alpine anchimetamorphism of Upper Carboniferous sandstones from the sedimentary mantle of the Čierna Hora Mts. crystalline complex (Western Carpathians)
Údaj o odpovědnosti
    Sergej Petrovič Korikovskij, Stanislav Jacko, Vladimir Alexandrovič Boronichin
Autor
    Boronichin, Vladimir Alexandrovič
    Jacko, Stanislav
    Korikovskij, Sergej Petrovič
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický zborník Geologica carpathica
Svazek/č.
    Vol. 40, no. 5
Strany
    p. 579-598
Rok
    1989
Poznámky
    4 obr., 6 foto, 5 tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Zbor. Geol. carpath.
Klasifikační znak
    552
Předmětová kategorie
    jaderná pohoří
    karbon
    metamorfní pochody
    orogenetické pohyby, geosynklinály, tektogeneze
    slepence, konglomeráty
Klíčové slovo
    Alpine
    Anchimetamorphism
    Carboniferous
    Carpathians
    Complex
    Crystalline
    Čierna
    Hora
    Mantle
    Mts
    Sandstones
    Sedimentary
    Upper
    Western
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 3. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012