Podrobnosti záznamu

Název
    Alpine burial and heterogeneous exhumation of Variscan crust in the West Carpathians: insight from thermodynamic and argon diffusion modelling
Další názvy
    Alpinské pohřbení a heterogenní exhumace veporské kůry v západních karpatech: termodynamické a argonové difúzní modelování
Autor
    Faryad, Shah
    Jeřábek, Petr
    Lexa, Ondrej
    Schulmann, Karel
    Tajčmanová, Lucie
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of the Geological Society London
Svazek/č.
    Roč. 165, č. 2008
Strany
    21
Rok
    2008
Výraz tezauru
    Vepor unit, West Carpathians, exhumation, thermodynamic modelling, argon diffusion modelling
Klíčové slovo
    Alpine
    Argon
    Burial
    Carpathians
    Crust
    Diffusion
    Exhumation
    Heterogeneous
    Insight
    Modelling
    Thermodynamic
    Variscan
    West
Abstrakt (česky)
   Termodynamické modelování a modelování difuze argonu ve vybraných litologiích.
Abstrakt (anglicky)
   Thermodynamic and argon diffusion modelling of key lithologies
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014