Podrobnosti záznamu

Název
    Alpine deformational history of the Internal Albanides (Mesozoic and Early Paleogene)
Údaj o odpovědnosti
    Luftulla H. Peza
Další názvy
    Historia deformimit Alpin të Albanideve të brendeshme (mesozoik deri në paleogjen i hershëm)
Autor
    Peza, Luftulla H.
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Buletini i Shkencave gjeologjike
Svazek/č.
    Vol. 19, no. 1
Strany
    p. 5-24
Rok
    2002
Poznámky
    8 obr., 4 s. bibl.
    il.
    Zkr. název ser.: Bul. Shkenc. gjeol. (Tiranë)
Předmětová skupina
    melanž
    mesozoikum
    paleogén
    příkrov
    sedimenty karbonátové
    tektonika polyfázová
    ultrabazika
    vrásnění alpinské
    vrásnění kimerské
Geografické jméno
    Albánie
Klíčové slovo
    Albanides
    Alpine
    Deformational
    Early
    History
    Internal
    Mesozoic
    Paleogene
Abstrakt (anglicky)
   Two high tectonic units compose the Internal Albanides: the Mirdita zone, which occupies the greatest, western part of the territory and the Korabi zone, which is the most eastern unit of the Albanides. The Mirdita zone is characterized by the presence of ophiolites and a higher intensity of tectonic activity during the Mesozoic and Early Paleogene. During this time, the Korabi zone had been more or less a stable intermediate belt between the Albanides and most internal Hellenic zones. During the Triassic and early Lias, paleo-Mirdita represented a vast platform bordered in the West by the Kelmendi-Cukali-Pindos basin and in the East by the Korabi-Pelagonian old nucleus. Tectonically, the Internal Albanides were structured by some folding phases of the Alpine orogeny during the Mesozoic and Tertiary.
   The main orogenic movements are: Pfalzian orogeny, along the Late Paleozoic-Triassic boundary, Cimmerian orogeny; during late Lias-upper Jurassic, Mirditean orogeny during Neocomian, Illyrian orogeny during the Middle Eocene. Other movements are the Mediterranean phase during the Late Turonian-Coniacian, Subherdnian phase during the Late Campanian-Early Maastrichtian, Austrian phase along the boundary L/U Cretaceous and the Laramide phase along C/T Boundary
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012