Podrobnosti záznamu

Název
    Alpine foreland-problems of Quaternary stratigraphy, nomenclature and interpretation
Údaj o odpovědnosti
    Vladimír Šibrava
Další názvy
    Předpolí Alp - problémy stratigrafie kvartéru, nomenklatury a interpretace
Autor
    Šibrava, Vladimír, 1930-
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník geologických věd. Antropozoikum
Svazek/č.
    Vol. 26
Strany
    p. 39-50
Rok
    2006
Poznámky
    4 obr., 2 fot.
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. geol. Věd, Antropozoikum
Klasifikační znak
    55(1)
    551.2
    551.7
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    diskuse
    geomagnetická epocha brunhes
    geomagnetická epocha gauss
    geomagnetická epocha matuyama
    glaciály
    karpatská neogenní předhlubeň
    kvartér
    kvartér Českého masivu
    litostratigrafie
    neotektonika
    nomenklatura
    paleoklimatologie
    pleistocén
    předhlubeň
Geografické jméno
    Morava (Česko)
    Německo
    Rakousko
    Slovensko
Klíčové slovo
    Alpine
    Foreland-problems
    Interpretation
    Nomenclature
    Quaternary
    Stratigraphy
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    6. 3. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012