Podrobnosti záznamu

Název
    Alpine metamorphic recrystallization of the pre-Carboniferous metapelites of the Kohút crystalline complex (the Western Carpathians)
Údaj o odpovědnosti
    Štefan Méres, Dušan Hovorka
Autor
    Hovorka, Dušan
    Méres, Štefan
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Vol. 23, no. 5-6
Strany
    s. 435-442
Rok
    1991
Poznámky
    1 tab., 2 sch., 1 diag., 1 pl.
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Předmětová skupina
    facie metamorfní
    kohútské pásmo
    metamorfismus
    oblast veporského krystalinika
    pelity
    vrásnění alpinské
    vrásnění variské
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
Klíčové slovo
    Alpine
    Carpathians
    Complex
    Crystalline
    Kohút
    Metamorphic
    Metapelites
    Pre-Carboniferous
    Recrystallization
    Western
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    20. 6. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012