Podrobnosti záznamu

Název
    Alpinotypní ultrabazika jihovýchodního okraje Českého masivu
Údaj o odpovědnosti
    Miloš Suk
Další názvy
    Alpinotype ultrabasite on the SE part of the Bohemian Massif
Autor
    Suk, Miloš
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd přírodních
Svazek/č.
    Roč. 13
Strany
    s. 193-209
Rok
    1997
Poznámky
    8 obr., 3 s.bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Vlastivěd. Sbor. Vysočiny, Odd. Věd přír.
Předmětová skupina
    Český masiv
    granáty
    moldanubikum strážecké
    moldanubikum západní Moravy
    ofiolity
    polymetamorfóza
    původ plášťový
    ultrabazika
Geografické jméno
    ČR-Morava
Klíčové slovo
    Alpinotypní
    Českého
    Jihovýchodního
    Masivu
    Okraje
    Ultrabazika
Abstrakt (anglicky)
   Alpinotype ultrabasic rocks on the SE part of the Bohemian Massif are concentrated into belts of small bodies. Some of these bodies are in the stratiform position, but others are concentrated in tectonized zones cutting stratiform layers. The connection of these zones with moldanubian overthrust on SE boundary of Moldanubicum don't exist. The ultrabasites of stratiform belts displayed the composition of cummulates and some tendencies to calc-alcalic trend, the ultrabasites in tectonized zones correspond mainly to ophiolitic peridotites. Microstructures and mineralogical data of their garnets aren't consistent with supposed mantle origin, the changes in garnet composition and origin of their coronas correspond to the stadies of the uplift history of ultrabasic rocks in the metamorphic crustal conditions
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    10. 1. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012