Podrobnosti záznamu

Název
    Alteration products of granite on the contact with the Karlovy Vary thermal springs
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Babůrek
Další názvy
    Produkty přeměny granitu na kontaktu s karlovarskými prameny
Autor
    Babůrek, Jiří
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Svazek/č.
    No. 1
Strany
    s. 29-52
Rok
    1989
Poznámky
    1 obr., 9 fot., 9 tab., 1 diag.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Předmětová skupina
    analýza hornin
    asociace
    difrakce rentgenová
    exogenní faktory
    fylosilikáty
    granit
    hydrotermální alterace
    krušnohorský pluton
    minerály horninotvorné
    oxidy
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Karlovy Vary
    Karlovy Vary-Vřídlo
Klíčové slovo
    Alteration
    Contact
    Granite
    Karlovy
    Products
    Springs
    Thermal
    Vary
Abstrakt (česky)
   Výluhová činnost minerálních pramenů vyplývá z měření objemové hmotnosti a proniká minimálně 5 metrů do horniny. Podle výsledků studia produktů přeměny granitu zasahuje vliv exogenních činitelů do hloubky 75 metrů. V povlacích puklin a pseudomorfózách poživcích granitu v bezprostředním okolí Vřídla byly zjištěny různě zbarvené minerální asociace křemene s jílovými minerály, příp. hematitem. Jsou prostředím primárního vzniku sintru. V kavernách granitu byl zjištěn aragonit, křemen, kaolinit a geothit s hematitem. Poprvé byly na území Karlových Varů popsány minerály dickit a siderolit
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    19. 6. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012