Podrobnosti záznamu

Název
    Alternativní zdroj zemního plynu v Československu
Údaj o odpovědnosti
    Luděk Domácí
Autor
    Domácí, Luděk
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 32, č. 9
Strany
    s. 260-264
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Předmětová skupina
    energetické suroviny
    metody nekonvenční
    podzemní zplyňování
    technologické schéma
    uhlí
Geografické jméno
    ČSFR
Klíčové slovo
    Alternativní
    Československu
    Plynu
    Zdroj
    Zemního
Abstrakt (česky)
   V souvislosti s růstem finanční náročnosti dovážených ušlechtilých paliv bude stoupat význam úsporných opatření v energetickém hospodářství a využití některých uhelných ložisek pomocí podzemního zplyňování uhlí. Jsou popsány principy a metody podzemního zplyňování uhlí a využití získané energie v různých odvětvích národního hospodářství.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012