Podrobnosti záznamu

Název
    Aluviální kužel v údolí Černé Ostravice
Údaj o odpovědnosti
    Karel Šilhán, Tomáš Pánek
Další názvy
    Alluvial fan in the valley of the Černá Ostravice River : 25-24 Turzovka
Autor
    Pánek, Tomáš, 1977-
    Šilhán, Karel
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 16
Strany
    s. 39-41
Rok
    2009
Poznámky
    1 obr., 2 diagr., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez.
Klasifikační znak
    55(1)
    552
Skupina konspektu
    552
Předmětová skupina
    aluviální kužel
    analýza tvaru zrn
    datování C14
    flyšové pásmo Západních Karpat
    granulometrie
    holocén
    kvartér Západních Karpat
    suťový kužel
    zaoblení
Geografické jméno
    Morava (Česko)
    Moravskoslezské Beskydy (Česko a Slovensko)
Klíčové slovo
    Aluviální
    Černé
    Kužel
    Ostravice
    údolí
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    11. 1. 2010
Datum importu
    8. 8. 2012