Podrobnosti záznamu

Název
    Aluviální sedimenty nivy říčky Ryšávky v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy
Údaj o odpovědnosti
    Josef Pelíšek
Další názvy
    Alluvial sedimente der Aue des Ryšávka-Flusses im Landschaftschutzgebiet Žďárské vrchy
Autor
    Pelíšek, Josef, 1909-1993
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Práce a studie Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody Východočeského kraje. Ochrana přírody a krajiny
Svazek/č.
    Č. 15
Strany
    s. 19-25
Rok
    1984
Poznámky
    1 obr., 2 fot., 3 tab.
    il.
    Německé resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
Klasifikační znak
    552
Skupina konspektu
    908
Klíčové slovo
    Aluviální
    Chráněné
    Krajinné
    Nivy
    Oblasti
    Ryšávky
    říčky
    Sedimenty
    Vrchy
    Žďárské
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    19. 6. 2014
Datum importu
    12. 9. 2014