Podrobnosti záznamu

Název
    Amalgam zlata z novoknínského zlatonosného revíru, střední Čechy (Česká republika)
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Litochleb, Jiří Sejkora a Zdeněk Medek
Další názvy
    Gold-amalgam from the Nový Knín gold-bearing district, central Bohemia, Czech Republic
Autor
    Litochleb, Jiří
    Litochleb, Jiří, 1948-
    Medek, Zdeněk
    Sejkora, Jiří
    Sejkora, Jiří, 1968-
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 16, č. 1
Strany
    3
    s. 30-32
Rok
    2008
Poznámky
    1 obr., 2 fot., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Klasifikační znak
    549
    55(1)
    553.3/.4
Skupina konspektu
    549
    553
Předmětová skupina
    amalgamy
    asociace minerální
    aureola sekundární
    data elektronové mikroanalýzy
    kvartér Českého masivu
    lokalita mineralogická
    mineralogie topografická
    prvky ryzí
    rozsyp
    rudy Au
    sběratelství
    složení chemické
    středočeský pluton
    zlato
Výraz tezauru
    Czech Republic
    gold-amalgam
    gold-bearing placers
    native gold
    Nový Knín gold-bearing district
Geografické jméno
    Čechy severní (Česko)
    Nový Knín-oblast (Česko)
Klíčové slovo
    Amalgam
    Čechy
    Česká
    Novoknínského
    Republika
    Revíru
    Střední
    Zlata
    Zlatonosného
Abstrakt (česky)
   Stříbrošedé agregáty o velikosti do 0.5 mm byly nalezeny na rýžovišti u nepojmenovaného potůčku v SV části novoknínského zlatonosného revíru (střední Čechy, Česká republika). Identifikovány byly jako agregáty zlata pokryté nepravidelnými povlaky amalgamu zlata se složením blízkým vzorci AuHg. Amalgam zlata je antropogenního původu, zdrojem rtuti byla pravděpodobně kontaminace prostředí v souvislosti s využíváním amalgamace při zpracování zlatonosných rud v minulosti.
Abstrakt (anglicky)
   Silver-grey aggregates up to 0.5 mm in size were found at a placer of a nameless small stream in the NE part of the Nový Knín gold-bearing district (central Bohemia, Czech Republic). They are identified as gold aggregates covered by irregular coatings of gold amalgam with composition close to formula AuHg. Gold amalgam coatings have anthropogeneous origin. The source of mercury is probably the contamination of environment in connection with using of amalgamation during processing of gold-bearing ores in past.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
    Národní muzeum Praha
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
    NM
Zdrojový formát
    R
    U
Datum vložení
    15. 3. 2010
Datum importu
    8. 8. 2012