Podrobnosti záznamu

Název
    Amfibolity uranového ložiska Okrouhlá Radouň : 23-32 Kamenice nad Lipou
Údaj o odpovědnosti
    Miloš René
Další názvy
    Amphibolites of the Okrouhlá Radouň uranium deposit
Autor
    René, Miloš
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Strany
    s. 125-127
Rok
    2006
Poznámky
    3 diagr., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2005
Klasifikační znak
    55(1)
    552
    553.3/.4
    912
Skupina konspektu
    552
    553
    912
Předmětová skupina
    amfibolit
    chemismus hornin
    draslík
    geologie regionální
    kontrola litologická
    mapa geologická
    moldanubikum jižních a jihovýchodních Čech
    oxidy
    petrogeneze
    rubidium
    rudy U
    struktura granoblastická
    titan
    železo
Geografické jméno
    Čechy (Česko)
    Okrouhlá Radouň (Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec)
Klíčové slovo
    23-32
    Amfibolity
    Kamenice
    Lipou
    Ložiska
    Okrouhlá
    Radouň
    Uranového
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 3. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012