Podrobnosti záznamu

Název
    Amphiboles: chemical composition, crystal structures, processing of results of electrone microprobe analyses
Další názvy
    Amfiboly: chemické zloženie, kryštálové štruktúry, spracovanie výsledkov elektrónovej mikroanalýzy