Podrobnosti záznamu

Název
    Analýza a interpretace nálezů z příkopu neolitického rondelu ve Vchynicích (okr. Litoměřice)
Další názvy
    Analysis and interpretation of finds from the Neolithic rondel ditch in Vchynice (district Litoměřice)
Autor
    Brejcha, Roman
    Kovačiková, Lenka
    Květina, Petr
    Půlpán, Marek
    Řídký, Jaroslav
    Stolz, Daniel
    Šrein, Vladimír
    Šreinová, Blanka
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Archeologické rozhledy
Svazek/č.
    Roč. 64, č. 4
Strany
    67
Rok
    2012
Výraz tezauru
    Late Neolithic, Stroked Pottery Culture, circular enclosure, formation processes
Klíčové slovo
    Analýza
    Interpretace
    Litoměřice
    Nálezů
    Neolitického
    Okr
    Příkopu
    Rondelu
    Vchynicích
Abstrakt (česky)
   Práce se zabývá rondelem z lokality Vchynice (SZ Čechy), který je datovaný do mladšího neolitu. Cílem je prozkoumat vztah mezi nálezy ve výplni příkopu, dobou jeho zaplňování, funkcí a původní podobou mladoneolitických kruhových areálů. U příkopu rondelu z Vchynic byla provedena kvalitativní, kvantitativní a prostorová analýza nálezů z jeho výplně. Sledovány byly zejména ty vlastnosti různých kategorií nálezů, které by mohly postihnout významné tendence spojené s formativními procesy. Výsledky jednotlivých analýz byly srovnány s jinými soubory z období neolitu. Na základě sumarizace dílčích výsledků byla pak formulována interpretace vzniku výplně příkopu. Z ní vyplývá, že pouze malý zlomek nálezů lze spojit s obdobím funkce rondelu. Výplň příkopu obsahovala některé nálezy, které dovolují diskutovat původní podobu objektu, nicméně samotnou funkci rondelu nelze z nálezů dešifrovat. Aplikovaný metodologický postup lze využít také na jiných objektech, které byly v minulosti zkoumány po tzv
   . mechanických vrstvách.
Abstrakt (anglicky)
   Analysis and interpretation of finds from the Neolithic rondel ditch in Vchynice (district Litoměřice)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014