Podrobnosti záznamu

Název
    Analýza akritarchových společenstev na hranici tremadok - arenig
Další názvy
    Analyse of acritarch assemblages at the Tremadocian - Arenigian boundary
Autor
    Brocke, Rainer
    Fatka, Oldřich
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech za rok 1999
Svazek/č.
    Roč. 2000, č. 1
Strany
    5
Rok
    2000
Výraz tezauru
    Fatka, Oldřich - 2130
Klíčové slovo
    Akritarchových
    Analýza
    Arenig
    Hranici
    Společenstev
    Tremadok
Abstrakt (česky)
   Spodní ordovik, stratigrafie, paleogeografie, mikropaleontologie
Abstrakt (anglicky)
   Lower Ordovician, stratigraphy, palaeogeography, micropalaeontology
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012