Podrobnosti záznamu

Název
    Analýza akritarchových společenstev na hranici tremadok-arenig
Údaj o odpovědnosti
    Oldřich Fatka, Rainer Brocke
Další názvy
    Analyse of acritarch assemblages at the Tremadocian-Arenigian boundary
Autor
    Brocke, Rainer
    Fatka, Oldřich, 1957-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999
Strany
    s. 49-53
Rok
    2000
Poznámky
    2 obr., 15 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1999.
Předmětová skupina
    Acritarcha
    arenig
    biocenóza
    biogeografie
    Český masiv
    geologie regionální
    ordovik-spodní
    paleogeografie
    prostředí marinní
    stratigrafická hranice
    tremadok
    Západní Karpaty
Geografické jméno
    Česká republika
    Svět
Klíčové slovo
    Akritarchových
    Analýza
    Hranici
    Společenstev
    Tremadok-arenig
Abstrakt (anglicky)
   The world-wide spatial distribution of selected upper "Tremadocian" and lower "Arenigian" acritarch taxa is analysed. The database consists of more or less comprehensive lists of taxa available from Gondwana, peri-Gondwana, South China, Baltica, North China, while spotty data come from Laurentia, and Australia. The data are plotted on the recent palaeogeographic map. The pattern of distribution of the acritarch taxa shows an obvious relation between composition of acritarch assemblages and their palaeolatitudinal position. Five taxa are limited on the polar and subpolar areas, other six forms are typical for the subpolar and temerate areas, while there genera occur in the tropical areas only
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    12. 4. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012