Podrobnosti záznamu

Název
    Analýza faktorů podmiňujících vznik sesuvů na okrese Vsetín
Údaj o odpovědnosti
    Jan Klimeš
Další názvy
    Analysis of the causative factors of landslides triggered by the extreme rainfalls in 1997, Vsetín District, Czech Republic
Autor
    Klimeš, Jan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geografie - Sborník České geografické společnosti
Svazek/č.
    Roč. 107, č. 1
Strany
    s. 40-49
Rok
    2002
Poznámky
    4 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geogr. Sbor. Čes. geogr. Společ.
Klasifikační znak
    504.5
    551.3
    551.4
Skupina konspektu
    502
    55
Předmětová skupina
    analýza statistická
    eroze vodní
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    hodnocení rizika
    kontrola stratigrafická
    magurská skupina příkrovů flyšového pásma
    mapa inženýrskogeologická
    orientace přednostní
    povodeň
    sesuv
    sklon svahu
    srážky dešťové
    zóna zvodnělá
    zvětralinový plášť
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Solanec pod Soláněm (Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm)
    Vsetín
Klíčové slovo
    Analýza
    Faktorů
    Okrese
    Podmiňujících
    Sesuvů
    Vsetín
    Vznik
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012